Wizualizacje Wnętrz

Większość czasu człowiek spędza zamknięty umownie w jakiejś strukturze – biurowcu, mieszkaniu, budynku użyteczności publicznej, samochodzie czy tramwaju. Nie zdajemy sobie sprawy, że przestrzeń otwarta stanowi dla nas jedynie obszar tymczasowy, przejście z jednej do kolejnej struktury zamkniętej. Każda z nich składa się z integralnych przestrzeni, którym kształt materialny nadaje architekt.

 

Starając się uchwycić esencję miejsca, nadając mu nieoczekiwaną, często zaskakującą odbiorców formę, wydobywa z niego zarówno piękno wizualne, jak i funkcjonalne. Współczesna architektura wnętrz opiera się na kreowaniu zamysłu, budowaniu koncepcji, tworzeniu projektu i wizualizowaniu efektu, jaki przyniesie realizacja inwestycji.

Personalny Obraz Wnętrza

Architektom przypisuje się ważniejszą rolę niż kiedykolwiek, ponieważ tworząc wizualizacje wnętrz, kreują oni realny obraz wyobrażeń, odkrywają możliwości i odpowiadają na potrzeby użytkowników. Definiując przestrzeń przedmiotami, ich rozmieszczeniem i proporcjami oraz szeregiem zabiegów niemal artystycznych, między innymi efektami światłocienia, świadomie tworzą obraz miejsca dla drugiego człowieka. Tym samym specjalistyczna wiedza, innowacje technologiczne i umiejętności interpersonalne łączą się w system, pozwalający na formułowanie odpowiedzi na ergonomiczne, psychiczne i emocjonalne potrzeby odbiorcy.

 

Wizualizacje wnętrz, jako narzędzie współczesnej architektury stawiają w centrum obraz (nośnik) i człowieka (interpretator informacji), tworząc efektowny przekaz personalny. Animacje wnętrz stanowią nie tylko fotorealistyczne przedstawienie zestawienia wyobrażeń, oczekiwań, wymagań i możliwości inwestycyjnych, ale również niezastąpione źródło inspiracji dla kolejnych realizacji.

Pryzmat Fotorealistycznych Koncepcji

 

 

Niepowtarzalnie realistyczne projekty multimedialne w architekturze wnętrz, stanowią odbicie dynamicznych przemian, zachodzących w gospodarce i życiu społecznym. To nowe kanały przetwarzania informacji, komunikacji a także dowód na nieprzerwany, wielopłaszczyznowy rozwój designu.

Wizualizacja wnętrza stanowi nowoczesny koncept projektowy, który pozwala realnie postrzegać i świadomie interpretować otoczenie, które jest dopiero we wczesnych fazach kreacji. Wykorzystując dynamiczną, formę przekazu, ułatwiają inwestorom orientację, odbiór prezentowanej koncepcji i dokonanie jej oceny, jako całości. Wizualizacje wnętrz, będące nierzeczywistym modelem trójwymiarowej przestrzeni, zrewolucjonizowały warsztat pracy architekta oraz przybliżyły jej zawiłości odbiorcom przekazu.

Możliwość postrzegania przestrzeni planowanej przez pryzmat fotorealistycznej, wizualnej koncepcji otwiera nowe drogi przez inwestorami, którzy mogą dokonywać wszelkich zmian jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek działań budowlanych. Dynamiczne spojrzenie na przestrzeń oraz ilość informacji, które z sobą niesie wizualna forma przekazu, pozwalają na stałą interakcję klienta i projektanta w sferze modyfikacji projektu. Dzięki temu, w krótkim czasie możliwe jest uzyskanie satysfakcjonującego efektu, stanowiącego odwzorowanie pełnego obrazu podejmowanej inwestycji.